VÅRA TERAPIER

Zirkonia

Zirkonia är ett material som lämpar sig för allt från ett singelimplantat till en högestetisk bro. Här kan du kombinera både skiktningsteknik och fullkronor, var för sig, eller i exempelvis samma brokonstruktion. Monolitiska konstruktioner, med eller utan buccala fasader.

Litiumdisilikat

Vi använder oss av Ivoclars E.max. Vi gör monolitiska kronor för inlay/onlay och fullanatomiska kronor, som ersättning i molar- och premolarområdet. För kronor och fasader i fronten så gjuts kärnan och skiktas sedan med E.max Ceram för optimal estetik.

Metallkeramik

För kron- och brokonstruktioner och implantat. Vi erbjuder CoCr och Guld.

Implantat

Vi jobbar med alla vanligt förekommande plattformar, hör av dig för närmare information om vilka lösningar som finns för just ditt arbete.